1 of 27HS Girls Varsity Basketball, Mitty Holiday Classic, vs Presentation, Dec 30, 2003

IMG_2832.JPG